Integritetspolicy

Lagring av uppgifter på Iterios hemsida

Vilka uppgifter lagrar vi?

Vi lagrar endast uppgifter över anställd personal på bolaget. Uppgifter som lagras är:

  • Namn
  • Befattning
  • Telefonnummer
  • Organisatorisk tillhörighet
  • E-postadress
  • Delvis projekt som vi medverkat i

Vi lagrar inga personuppgifter om våra kunder.

Ändamålet med insamlingen

Ändamålet är att informera om vår verksamhet. Vi använder inte personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Hur tar du del av den lagrade informationen?

Kontakta vår tekniskt ansvarig för vår hemsida om du har frågor.

Niklas Vilnersson

Mobil: 070 979 92 12

E-post: niklas.vilnersson@iterio.se

Så raderar eller rättar du information

Vill du ta bort eller rätta något så kontakta vår teknisk ansvarige med kontaktuppgifter enligt ovan.

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

Kontakta tekniskt ansvarig om du vill användningsbegränsa eller återkalla samtycke.

Period som uppgifter lagras

För anställda så lagras information så länge du är anställd. Vid anställningens upphörande tas alla personuppgifter bort. Bilder kan dock kvarstå och om önskemål uppstår så tar vi givetvis bort även dessa.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Jonas Jonsson, VD

Mobil: 070 979 92 01

E-post: jonas.jonsson@iterio.se

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifter

Iterio AB

Org. Nr: 556832-9456

Adress: Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm

Växelnummer: 08 452 363 00

E-post: info@iterio.se