Iterio är BIM-specialist för Västlänken och projekt Olskroken planskildhet i Göteborg

NyheterNov 08, 2019

Dela med någon

Dela i sociala medier

Aisa Afshar

Uppdraget startades upp efter sommaren och löper till 2021. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att stödja och utveckla projektets arbete inom BIM genom att stötta projektledning, teknikspecialister och BIM-samordnare, utbilda i arbetssätt, granska och kvalitetssäkra objektsorienterad information samt vara samordnande för projektets samtliga leverantörer.

Projektet ställer höga krav på objektsorienterad information då denna återanvänds för planering, uppföljning och samordning i projektets sex delprojekt. Framförallt ska delprojektets modeller länkas samma för t ex kollisionskontroller och att genomgående tekniska system fungerar. Modellerna med dess information används även som presentationsmaterial, exempel är visualisering av produktionsplanering och framdrift.

Spindel i nätet kan vara ett slitet uttryck men i detta uppdrag är vår spindel Aisa Afshar verkligen mitt i nätet. Beställare, konsulter och entreprenörer ska gemensamt skapa projektets anläggningsmodell. Ett utmanande och stimulerande uppdrag som kräver full förståelse för många parters olika behov och arbetssätt. Iterio har mångårig erfarenhet av processer, arbetssätt och IT-verktyg inom anläggning och kan genom det omsätta, utveckla och förbättra BIM-arbete i Västlänken och projekt Olskroken planskildhet.

Iterio är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad och samhällsplanering. Tack vare lång erfarenhet och unika kunskaper kan företaget hjälpa dig med allt från projektledning, projekteringsledning, projektsamordning och datasamordning till IT-administration och ritnings- eller dokumenthantering.

När det gäller specialiserad teknikkompetens har Iterio några av landets främsta experter inom bland annat trafik, geoteknik och miljö.

Bifogade filer

Taggar

Relaterade nyheter