Iterio bakom bilfritt Djurgården

PressmeddelandeApr 29, 2022

Dela med någon

Dela i sociala medier

15 miljoner besökare årligen och en trafiksituation som beskrivs som kaotisk. Iterio fick i uppdrag att utreda hur visionen om ett bil- och fossilfritt Djurgården kan uppfyllas och några av åtgärderna ska testas redan i sommar.

Evenemangsparken på Djurgården är en av de mest välbesökta evenemangsparkerna i världen med en koncentration av nöjesattraktioner, kultur och natur. Antalet besökare ökar och dagens trafiksituation blir alltmer ohållbar. Kungliga Djurgårdsförvaltningen har tillsammans med Kungliga Djurgårdens Intressenter, som är ett samarbete mellan 59 av Djurgårdens aktörer, tagit fram en vision om ett bilfritt Djurgården. En vision som Iterio fick i uppdrag att utreda.

- Det kändes roligt och framför allt ärofyllt att få uppdraget. Djurgården är en otrolig viktig plats, både för Stockholm och för Sverige  som internationellt besöksmål, säger Jonathan Höglund, trafikutredare på Iterio.

Fokus på hållbara trafikslag

För att lösa trafiksituationen behöver kapacitetsstarka och hållbara trafikslag som gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras på Djurgården. De många stora besöksmål och aktörer som samlas på södra Djurgården har alla olika förutsättningar, behov och önskemål. Ytan är begränsad vilket gör att åtgärderna i mångt och mycket utgått från att förbättra det befintliga - omdisponera i stället för att bygga nytt. Både fysiska som beteendepåverkande åtgärder måste till för att lösa dagens situation.

- Vi har lyssnat på alla aktörers behov och försökt väva ihop lösningar som fungerar för alla. Det har krävt kreativitet och nytänkande, säger Jonathan Höglund.

Redan i juni ska förslagen om att ta bort parkeringsplatser och förbjuda högersväng in på Djurgårdsbron testas under en vecka. På längre sikt föreslår utredningen bland annat en ny gång- och cykelbro och utökad buss- och båttrafik.

Uppdraget att utreda ett bilfritt Djurgården är ett exempel på hur hållbara mobilitetslösningar får en alltmer framskjuten roll i dagens trafikplanering.

- Vi vill gärna ligga i framkant när det gäller hållbarhet och tillgänglighet, de blir allt viktigare frågor och genomsyrar många av de trafikuppdrag vi arbetar med idag. Här vill vi vara en ledande aktör, säger Jonathan Höglund.

Exempel på åtgärder på Djurgården

  • Minska antalet parkeringsplatser
  • Bygga ny gång- och cykelbro mellan Strandvägen och Junibacken
  • Utöka båt- och busstrafik
  • Förbättra gång- och cykelstråk
  • Stänga av Djurgårdsbron för biltrafik
  • Informera, skylta och arbeta med beteendepåverkan

Iterio är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad och samhällsplanering. Tack vare lång erfarenhet och unika kunskaper kan företaget hjälpa dig med allt från projektledning, projekteringsledning, projektsamordning och datasamordning till IT-administration och ritnings- eller dokumenthantering.

När det gäller specialiserad teknikkompetens har Iterio några av landets främsta experter inom bland annat trafik, geoteknik och miljö.

Bifogade filer

Taggar

Relaterade nyheter