​Iterio – en av Sveriges bästa arbetsplatser

PressmeddelandeMar 17, 2015

Dela med någon

Dela i sociala medier

Samhällsbyggnads- och samhällsplaneringskonsulterna Iterio har korats till en av Sveriges bästa arbetsplatser. Som debutant i Great Place to Work’s arbetsplatsstudie har Iterio placerat sig på plats 7 i kategorin medelstora organisationer.

Det internationella organisationsutvecklingsföretaget Great Place to Work Institute, har korat Sveriges Bästa Arbetsplatser 2015 och Iterio har (som debutant i studien) placerat sig väldigt bra.

”Iterio har fått fantastiska omdömen från sina medarbetare och förtjänar verkligen sin plats bland Sveriges Bästa Arbetsplatser! Efter bara tre år som ägarledd organisation har man lyckats skapa en tillitsfull kultur där medarbetare i mångt och mycket får utrymme att styra sin egen framgång på ett varmt men ändå affärsmässigt sätt”, säger Maria Grudén, vd Great Place to Work Sverige.

På Iterio är man stolta över resultatet och framför allt över sin arbetsplatskultur. ”Jag är väldigt glad för att våra medarbetare mår bra på sitt jobb, att de ser och känner sitt eget värde och att de trivs med sina kollegor och chefer. Rankingen är mer en bonus, ett riktmärke som säger att vi är på väg åt rätt håll”, säger Jonas Jonsson, VD på Iterio.

En fyra-åring med flera hundra års erfarenhet

Iterio är ett ungt företag som vuxit i snabb takt sedan starten 2011. ”Vi har väldigt lång samlad erfarenhet i organisationen, men det är alltid en utmaning med snabb tillväxt”, fortsätter Jonas Jonsson.

Iterio rekryterar en ny medarbetare i månaden och att bevara företagskulturen i en snabbt växande organisation handlar mycket om gruppdynamik. Iterio värdesätter stolthet och att jobbet ska vara roligt. ”Framför allt jobbar vi för att medarbetaren ska känna sig stöttad i sina uppdrag men också med att lyfta fram hur viktig individen är för närmsta arbetsgruppen och för företaget i stort”, berättar Jonas Jonsson.

Great Place to Work – för att organisationer ska jobba på att bli bättre

Undersökningen, som utförs av det internationella organisationsutvecklingsföretaget Great Place to Work, tar reda på vad som utmärker ett företags kultur och hur normer och praxis påverkar medarbetarna. Hela 148 företag deltog i årets ranking och resultaten för organisationerna på listorna ökar år efter år.

Ett företags placering baseras på resultatet av en medarbetarenkät tillsammans med en berättelse om arbetsplatskulturen. Enkäten ger stöd i vad som driver engagemang och lönsamhet i organisationen medan berättelsen tillför ett ledarperspektiv till utvärderingsmodellen. Kombinationen visar i sin tur hur stort eller litet gapet är mellan medarbetarnas uppfattning om förhållandena på företaget och ledningens uppfattning om vad de erbjuder medarbetarna. Syftet är i slutändan att hitta förbättringsområden och åtgärder som gör att organisationer hela tiden kan arbeta för att bli bättre.

Iterio är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad och samhällsplanering. Tack vare lång erfarenhet och unika kunskaper kan företaget hjälpa dig med allt från projektledning, projekteringsledning, projektsamordning och datasamordning till IT-administration och ritnings- eller dokumenthantering.

När det gäller specialiserad teknikkompetens har Iterio några av landets främsta experter inom bland annat trafik, geoteknik och miljö.

Bifogade filer

Taggar

Relaterade nyheter