Iterio rekryterar gruppchef från Sweco i satsning på nytt affärsområde

PressmeddelandeDec 14, 2017

Dela med någon

Dela i sociala medier

Stockholm växer och behovet av en väl fungerande infrastruktur och gatumiljö ökar i samma takt. Iterio, konsulter inom samhällsplanering och byggande, är redan engagerade i många av de stora infrastrukturprojekt som just nu pågår i Sverige och i Stockholm och har sett en ökad efterfrågan hos kunderna av kompetens kring gatuprojektering. Iterio har därför rekryterat Kenneth J Carlberg att leda uppbyggnaden av det nya affärsområdet gata.

Det nya affärsområdet kompletterar Iterios befintliga team inom trafikområdet och kommer huvudsakligen att ha Stockholmsområdet som marknad. Nya vägar och gator ska byggas både i nya exploateringsområden och dels där Stockholm förtätas genom om- och tillbyggnad av inte minst nya bostäder. Ansvarig för det nya affärsområdet är Kenneth J Carlberg, som närmast kommer från Sweco i en liknande roll.

-Det känns jättekul att vara på plats på Iterio och få vara med och utveckla det här nya affärsområdet, säger Kenneth J Carlberg. Inte minst på grund av Iterios stora ambitioner att förändra konsultbranschen inom samhällsplanering genom sättet man arbetar på, men också för att vi ser att behovet av hjälp bland kunderna är stort. Inte minst kring hållbarhetsfrågorna i den här typen av projekt.

Inom det nya affärsområdet kommer man att arbeta med alla delar av komplexa uppdrag kring gatuprojektering – från skisser och utredningar till kompletta program-, system-, bygg- och relationshandlingar och samordning med byggherrar för att skapa en trafiksäkrare miljö.

-Vi har under en längre tid haft planer på att starta detta nya affärsområde, men avvaktat då vi letat efter en driven person som kan leda detta, säger Jonas Jonsson, vd på Iterio. Med Kenneth ombord är nu vägen öppen för oss att ta oss an den här typen av projekt på ett mer tydligt sätt än tidigare.

Iterio växer på de flesta av sina kontor och i Stockholm har man precis utökat sina lokaler.

-Vi behöver mer plats för fler duktiga konsulter, inte minst inom infrastrukturområdet och gatuprojektering, avslutar Jonas Jonsson.

Kontakt:

Kenneth J Carlberg | Chef Gata | 070-979 92 07|Kenneth.j.carlberg@iterio.se

Jonas Jonsson | vd | 070-979 92 01| jonas.jonsson@iterio.se

Iterio är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad och samhällsplanering. Tack vare lång erfarenhet och unika kunskaper kan företaget hjälpa dig med allt från projektledning, projekteringsledning, projektsamordning och datasamordning till IT-administration och ritnings- eller dokumenthantering.

När det gäller specialiserad teknikkompetens har Iterio några av landets främsta experter inom bland annat trafik, geoteknik och miljö.

Bifogade filer

Taggar

Relaterade nyheter