Iterio stärker kompetensen inom geoteknik med fältgeo- och mätteknik

PressmeddelandeMay 06, 2020

Dela med någon

Dela i sociala medier

Iterio, konsulter inom samhällsplanering och byggande, stärker sitt kompetensområde geoteknik genom en satsning på fältgeo- och mätteknik som ett nytt affärsområde. Som ny chef för området har Tobias Larsson rekryterats, som närmast kommer ifrån en roll som mätningsingenjör och gruppledare på Ramboll. Det nya affärsområdet innebär att Iterio kan erbjuda de flesta förekommande geo- och mättekniska undersökningarna, beräkningar, riskanalyser och utvärderingar till färdiga projekterings- och bygghandlingar.

Fältgeo- och mätningsteknik verkar främst i Mälardalen med fokus på Stockholmsregionen Satsningen innebär att Iterio kan leverera helheten – från fältarbete till färdiga handlingar till både egna och externa projekt åt entreprenadföretag, myndigheter, trafikverket, kommuner och andra konsultbolag som inte har en egen mätfunktion.

  • Geoteknik har fått en allt större betydelse i byggprocessen, säger Jonas Jonsson, vd på Iterio. Oavsett vad som ska byggas eller var det sker, ställs stora krav på bland annat byggbarhet, hållbarhet och minimal omgivningspåverkan. Vi köpte tidigare in fältarbetet i samband med projekt, men ett av huvudsyftena med att starta det nya affärsområdet var att kunna skapa hög kvalitet genom hela processen – från fältarbetet till färdiga handlingar.

Utöver Tobias Larsson består affärsområdet av Tony Eriksson med över trettio års erfarenhet från branschen, senast från Ramboll. Till gruppen har också rekryterats Tim Envall och Daniel Lifvendahl.

  • I takt med att projekten blivit fler behöver vi ha kompetensen från fältarbete till färdiga handlingar ”i huset”. Nu har vi kapacitet att både täcka både egna projekt och erbjuda detta som en ny tjänst till externa kunder, avslutar Jonas Jonsson.

Inom geoteknik är Iterio idag involverade i många av de större infrastrukturprojekten i Stockholmsområdet, som Tvärbanan Kistagrenen och Tvärförbindelse Södertörn. I dessa projekt levererar Iterio kompletta analyser och beslutsunderlag kring markförhållanden, grundvatten, schakter, uppfyllnader, topografi samt omgivande byggnadsverk och verksamheter. 

Iterio är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad och samhällsplanering. Tack vare lång erfarenhet och unika kunskaper kan företaget hjälpa dig med allt från projektledning, projekteringsledning, projektsamordning och datasamordning till IT-administration och ritnings- eller dokumenthantering.

När det gäller specialiserad teknikkompetens har Iterio några av landets främsta experter inom bland annat trafik, geoteknik och miljö.

Bifogade filer

Taggar

Relaterade nyheter