Iterio stöttar sophantering i Burkina Faso

PressmeddelandeJun 02, 2020

Dela med någon

Dela i sociala medier

Iterio, konsulter inom samhällsplanering och byggande, utökar sitt engagemang tillsammans med biståndsorganisationen Yennenga Progress i Burkina Faso. Det utökade samarbetet innebär att man stöttar ett nystartat initiativ för sophantering i byn Nakamtenga med 1500 innevånare. Genom den utökade sophanteringen uppnås många fördelar – bättre hälsa genom minskad smittspridning, bättre boendemiljö samt en ökad förståelse för hur sophanteringen påverkar både familjen, samhället och naturen.

Yennenga Progress är en ideell svensk biståndsorganisation med bas i byn Nakamtenga i Burkina Faso. Iterio har under flera år stöttat organisationen både ekonomiskt och med experthjälp kring infrastrukturfrågor då byn växer snabbt. Plast och skräp är ett växande problem. Inte minst att getter äter det och annat skräp de hittar på marken. Idag sköts renhållningen i byn av sex kvinnor, en per kvarter. Under en förmiddag i veckan plockar de skräp, sorterar avfallet, bränner det som ska brännas i en gemensam förbränningsugn och komposterar det som går att kompostera och allt sker till stor del på ideell basis. Behovet av en mer övergripande sophantering för hela byn har växt i betydelse.

  • Trots de lite oroliga tiderna går det bra för Iterio och det kändes då naturligt att stärka vårt engagemang för organisationen Yenennga Progress och specifikt det här projektet kring sophantering, säger Jonas Jonsson, vd på Iterio. Coronakrisen slår också hårt mot mindre utvecklade länder som också stängt ner sina ekonomier vilket slår extra hårt mot människor i byarna på landsbygden.

Helhetsgreppet på byns sophantering, med hämtning av sopor från varje hushåll, har varit önskvärd i Nakamtenga, men varit svår att implementera då resurser saknats.

  • Yennenga är helt beroende av donationer och Coronakrisen har gjort att många givare avvaktar med donationer då tiderna är osäkra, säger Stina Berge, verksamhetsansvarig för Yennenga Progress. Därför blev vi oerhört glada när Iterio kom och ville öka sitt engagemang. Den förbättrade sophanteringen som nu blir möjlig innebär många positiva fördelar, inte minst att kunna ge kvinnorna som arbetar med detta en ordentlig lön så att de kan försörja sina familjer.

Starten på sophanteringen har redan inletts. Byns snickare har tillverkat ett antal tunnor som gårdarna får ”hyra”. En åsna med vagn är inköpt, som kvinnorna använder för att hämta soporna. Informationsmöten har hållits om sophanteringen och kvinnorna har fått en utökad roll som utbildare i källsortering och sophantering.

Kontakt:

Jonas Jonsson | vd | 070-979 92 01| jonas.jonsson@iterio.se

Stina Berge| Yennenga Progress | 073-517 62 00| stina@yennengaprogress.se

Iterio är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad och samhällsplanering. Tack vare lång erfarenhet och unika kunskaper kan företaget hjälpa dig med allt från projektledning, projekteringsledning, projektsamordning och datasamordning till IT-administration och ritnings- eller dokumenthantering.

När det gäller specialiserad teknikkompetens har Iterio några av landets främsta experter inom bland annat trafik, geoteknik och miljö.

Bifogade filer

Taggar

Relaterade nyheter