Iterio utvalt till tävling om Stockholms centralstationsområde

NyheterJan 20, 2021

Dela med någon

Dela i sociala medier

Stadsutvecklingsprojektet Centralstaden ska utveckla Stockholms Centralstation och det omkringliggande området. Iterio ingår i ett av de arkitektteam som valts ut för att ge förslag på hur den nya delen av city ska utformas.

Jernhusen driver stadsutvecklingsprojektet som bland annat möjliggör upp till 10 000 nya arbetsplatser i Stockholms mest attraktiva läge, när spårområdet mellan Kungsbron och Vattugatan ska överdäckas och bebyggas. Av ett femtiotal intresserade har nu fyra internationella team valts ut för att genom ett så kallat parallellt arkitektuppdrag ge förslag på hela planområdets struktur, funktioner och övergripande gestaltning.

Iterio ingår i ett svenskt/nederländskt team tillsammans med KCAP, Neutelings Riedijk Architects, Arcadis, Ahrbom & Partner och Landskapslaget. Iterio bidrar med trafikplanering och mobilitetfrågor.

– Vi är en stark grupp med en kombination av högklassiga internationella aktörer och svenska företag med god lokal kunskap inom arkitektur, landskap och trafik, säger Gunilla Brogren, regionchef på Iterio.

De slutliga förslagen ska levereras efter sommaren och sen ska en vinnare utses under hösten. I bedömningsgruppen ingår representanter från Jernhusen, Stockholms Stad och Trafikverket.

– Vi ser med spänning fram emot att vara med och ta fram lösningar för att överbrygga dagens barriärer och skapa förbättrade rörelsemönster och ett levande stadsliv på en av Stockholms viktigaste platser, säger Gunilla Brogren.

Läs mer

Mer om projektet hittar du på Jernhusens webbplats.

Pressmeddelande från vår samarbetspartner KCAP: Finalists for the Stockholm Central Station redevelopment.

Iterio är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad och samhällsplanering. Tack vare lång erfarenhet och unika kunskaper kan företaget hjälpa dig med allt från projektledning, projekteringsledning, projektsamordning och datasamordning till IT-administration och ritnings- eller dokumenthantering.

När det gäller specialiserad teknikkompetens har Iterio några av landets främsta experter inom bland annat trafik, geoteknik och miljö.

Bifogade filer

Taggar

Relaterade nyheter