Mikael Anneling ser en spännande framtid för arbete med BIM

NyheterDec 20, 2018

Dela med någon

Dela i sociala medier

Mikael Anneling, Iterio, håller veckomöte vid BIM-bordet i projekt E4 Förbifart Stockholm. Bild: Trafikverket

Mikael Anneling, Iterio, arbetar som BIM-specialist i projektet E4 Förbifart Stockholm där man införskaffat ett ”BIM-bord” för att tillgängliggöra 3D-modeller i ett nytt format. Mikael ser en spännande framtid där utvecklingen av BIM bidrar till effektivare arbete.

Som BIM-specialist är Mikael Anneling ansvarig för att utveckla och ajourhålla samordningsmodellen i projektet, och beroende på vilken typ av information modellen ska innehålla försöker Mikael hitta en teknisk lösning för att göra det möjligt. Förutom detta håller Mikael utbildningar inom BIM och berörda programvaror då det modellbaserade arbetssättet är nytt för många av projektmedlemmarna.

Projekt E4 Förbifart Stockholm har arbetat med BIM sedan 2012, men BIM-bordet som består av en 65-tums touchskärm är ett nytt format för granskning och användande. Veckovis samlas projektmedlemmar runt bordet då Mikael Anneling håller ett informations- och utbildningstillfälle som kallas ”Veckans Touch”, där den senaste BIM-modellen visas. Detta har kommit att bli ett uppskattat forum för diskussion som dessutom ger projektmedlemmar bättre förståelse för anläggningens helhet.

Mikael ser en spännande framtid där utvecklingen av BIM kan innebära automatisering av traditionella och rutinmässiga arbetsuppgifter, med integrering av artificiell intelligens och Virtual Reality.

-Mycket kommer att handla om att utföra jobbet effektivare, säkrare och med bättre resultat. Vi har en väldigt spännande tid framför oss, berättar Mikael Anneling.

Vad är BIM?

BIM står för building information modeling och är ett arbetssätt som baserar sig på 3D-modeller och möjligheten att samla en stor mängd information om en anläggning för ett projekts framdrift.

Ursprunglig artikel: BIM – framtidens arbetssätt | Trafikverket.se

Se även Tre frågor till BIM-specialisten Mikael Anneling | Trafikverket.se

Iterio är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad och samhällsplanering. Tack vare lång erfarenhet och unika kunskaper kan företaget hjälpa dig med allt från projektledning, projekteringsledning, projektsamordning och datasamordning till IT-administration och ritnings- eller dokumenthantering.

När det gäller specialiserad teknikkompetens har Iterio några av landets främsta experter inom bland annat trafik, geoteknik och miljö.

Bifogade filer

Taggar

Relaterade nyheter