Sanna gick från gasspisar till ny chef för Iterio Projektstöd Stockholm

BlogginläggAug 14, 2017

Dela med någon

Dela i sociala medier

Gasspisar. Det ordet sammanfattar Sanna Blooms introduktion till infrastrukturområdet och orsaken till att hon via olika vägar är på Iterio idag. Men det startade på civilingenjörsprogrammet för Elektroteknik på KTH 2001. Under studietiden kunde man se Sanna klädd ömsom i overall, ömsom i frack och (bad)rock som engagerad i Elektrosektionen och dess olika verksamheter. På sektionen hade hon flera olika roller i olika verksamheter. Bland annat som ansvarig för mottagningen av de nya elektroteknologerna. ”Jag flyttade till Stockholm från Västerås och elektrosektionen och dess olika verksamheter var ett bra sätt att komma in i det sociala livet. Så det blev några olika roller under den här tiden”.


Men gasspisarna då? 

”Via Academic Work fick jag efter studierna 2006 en projektanställning som projektadministratör hos dåvarande Carl Bro att jobba med ett inventeringsprojekt av alla hushåll i fastigheter som var anslutna till stadsgasen i Stockholm. Jag skötte planeringen, informationen och kontakterna med fastighetsägarna inför inventeringen. Vi hade ungdomar som arbetade i projektet som gjorde själva inventeringen av alla gasspisar som fanns i Stockholm. Inventeringen utfördes i ca 125 000 hushåll”.

Under projekttiden fick Sanna en tillsvidareanställning på Carl Bro (senare Grontmij, nu Sweco). Grontmij drev projektet åt Fortum (senare Stockholm Gas/Gasnätet Stockholm) där målet var att se till att alla inkopplade gasapparater skulle fungera och vara godkända för den nya gasblandningen. Efter inventeringsfasen skulle över 16 000 spisar och gaspannor bytas ut till apparater godkända för den nya stadsgasen. Där fick Sanna ansvaret för att hjälpa privata fastighetsägare, Svenska Bostäder samt ett 70-tal villor att byta ut sina underkända gasspisar i fastigheten. ”Det var en period då jag fick hantera många kundsamtal, och fick lära mig att bemöta olika personer, en del mycket arga. Men man blev van”. Parallellt så startade också ett avvecklingsprojekt för gasapparater i vissa villaområden där Sanna arbetade med att planera hur nätet skulle kopplas bort. Det skedde i ett nära samarbete med Stockholm gas egen drift & underhållspersonal.

Projektet kulminerade januari 2011 med att Stockholm gas gasproduktionsanläggning i Hjorthagen fasades ut och en ny mottagningsanläggning i Högdalen fasades in. ”Det var en intensiv period då man utöver att gasen nu distribuerades från ett annat håll i nätet också bytte till en ny mer miljövänlig gasblandning, vilket gjorde att många injusteringar av bland annat värmepannor behövde göras.”

Projektet var därmed klart och Sanna fick vara med under hela denna resa. ”Kul att ha fått varit med från start till mål av hela projektet”.

Efter gasprojektet klev Sanna in i ett nytt projekt för SL och tunnelbanan. Det handlade om upprustningen av Gröna linjens Hagsätragren där Sanna skulle jobba med byggledning inom teknikområdet signal i delprojektet BEST (bana, el, signal, tele). ”Tillsammans med en mer erfaren byggledare, som hade kunskap om själva tekniken, skulle jag hålla koll på det administrativa inom vårt teknikområde i projektet”.

Under mars – augusti 2011 var Gröna linjen mot Hagsätra avstängd på grund av ombyggnaden. ”Jättehäftigt att få jobba med tunnelbanan. I projektet jobbade vi med byte/renovering av i princip allt – växlar, broar, stationer, stängsel och uppgradering av signalsystemet. Det var spännande att sedan få vara med på de första provtågsturerna. Skulle allt fungera som vi bytt ut eller renoverat”. Det gjorde det. Sånär som ett signalfel på en delsträcka, men som löste sig snabbt.

Det är början av 2012 och Sanna är kvar inom SL. Fortfarande som konsult på Grontmij. Nu handlade det om väderskydd på busshållplatserna inom hela SL:s geografiska täckningsområde. ”Väderskydden är ju som små hus så jag jobbade med att upprätta bygglovshandlingar för dessa. Vi både bytte och byggde nya i en takt av uppåt 250 väderskydd per år”.

Sanna fortsatte sedan till ett annat SL-projekt – införandet av dubbelspår längs Roslagsbanan på tre delsträckor – Rydbo-Åkers Runö, Visinge-Täby Kyrkby och Kragstalund-Vallentuna. ”Rollen var som projektingenjör. Jag gjorde prognoser och skötte fakturafrågor. Fick assistera en handfull personer i projektledningen med allt möjligt och fick också ansvara för arbetet med olika stängselåtgärder längs med hela banan”.

Hennes uppdrag i projektet pågick till slutet av 2013. Under tiden fick hon också leda en geoteknisk utredning av banans status på de yttersta delarna, Lindholmen –Kårsta. ”Det jobbet utfördes av konsulter på Vectura, men jag agerade motpart på beställarsidan för SL”.

Sanna gick sedan från uppdrag på SL till uppdrag på Trafikverket. Samma projekt som hon jobbar med idag på Iterio. Men då var hon ännu på Grontmij. Projektet: Norra länken/Norra Station och delprojektet E4/E20 väster om Hagastaden. ”Delprojektet innehåller alla arbeten som ska utföras utanför Norra Länkens tunnlar, dvs. Väster om Hagastaden. Vi har bland annat byggt två nya broar, som togs i drift nu i våras. Vi har breddat Essingeleden och även byggt två avsättningsmagasin som ska rena dagvattnet från vägarna och broarna.”

Hennes roll som projektingenjör inom produktion var att bistå byggledningen med administration. ”Det började som ett vikariat för en föräldraledig projektingenjör, men när hon kom tillbaka fanns det plats för oss båda så jag blev kvar”. Parallellt så hade Sanna också en roll som tidplanerare på SL under ett drygt år. ”Projektet handlade om att bygga om och uppgradera de gamla C20-vagnarna i tunnelbanan. Jag skulle tidplanera hela projektet som hade en projektbudget på 1,3 miljarder”.

Sanna var sedan engagerad både på SL och Trafikverket parallellt till augusti 2015. Då sade hon upp sig från Grontmij. Via datasamordnare från Iterio som jobbade i projektet hade hon fått upp ögonen för Iterio. ”Så jag kikade runt lite på Iterios hemsida och tyckte det såg intressant ut. Jag kände igen Magnus Ruuth, chef för projektstöd, då vi hade haft kontakt tidigare i ett gemensamt projekt. Så jag skickade ett mejl till Magnus och sa att jag var nyfiken på Iterio. Vi träffades några gånger och diskuterade. Det kändes bra. Inte minst att det verkade vara ett så bra gäng på Iterio”.

Genom att Iterio hade ett pågående avtal med Trafikverket och Grontmijs uppdragsavtal skulle löpa ut, kunde Sanna bli kvar på Norra Länken/Norra Stations-projektet. ”Jag lämnade dock tidplaneringsprojektet på SL”.

Och idag sitter hon vanligen i Trafikverkets lokaler vid Torsplan, mitt i Norra Stations hjärta. ”Mitt ansvar idag är huvudsakligen de ekonomiska delarna av projektet, som prognoser och fakturahantering. Vi är mitt inne i avslutningsfasen för ett av delprojekten och under våren har det handlat mycket om att se till att all slutdokumentation från entreprenören är på plats så vi kan lämna över det till Trafikverkets avdelning för drift och underhåll”.

Men en ny entreprenad är påbörjad. En tidigare vägbro ska bli en gång- och cykelbro och Sanna blir kvar i det projektet tills det är klart 2017–18. ”Det kommer antagligen ske en nedtrappning i projektet för mig vid årsskiftet 2017/2018, så jag har börjat kika lite efter nya projekt. Men både jag och projektledaren har sagt att vi ska kämpa på med projektet tills det är klart”. Vad som händer sen när projektet är avslutat vet Sanna ännu inte. ”Men gärna ett järnvägsprojekt eller något annat konkret projekt. Gillar konkreta projekt där man kan förklara vad slutprodukten är, även om det man sedan faktiskt gör varje dag i sin roll inte alltid är så lätt att förklara”, säger Sanna och skrattar.

Och just nu finns det många järnvägsprojekt på gång i Stockholmsområdet. Tunnelbanan inte minst och getingmidjan. ”Men jag är öppen för alla typer av projekt. Det viktiga är att det är bra kollegor och att jobbet är lite av en utmaning, men på rätt nivå”.

Sanna berättar att hon tycker de delar som berör ekonomi och prognoser är roligast. Att ha överblicken. Och att kunna se fysiska framsteg i produktionen, även om hon inte kan vara på fältet så ofta för att se alla framsteg. ”Det tråkiga jobbet är allt administrativt av karaktären ’ska bara göras’, som att skriva namn på filer, metadata sätta större mängd olika dokument eller gå igenom levererat material. Och inte finns det någon att delegera till heller”, säger Sanna och skrattar.

Oftast är Sanna på plats på projektkontoret hos Trafikverket vid Torsplan, men är på Iterio-kontoret på fredagar. ”Det har blivit rutin att bidra till fredagskänslan på kontoret, är Sanna där så är det fredag, så när jag är där andra dagar uppstår nästan lite förvirring”. Sanna menar att det är viktigt med grupptillhörigheten också, men att det är lite upp till en själv att delta i de många aktiviteter som erbjuds. ”Det är ju lite av två världar – projektet och kollegorna på Iterio. Men via dem får man både råd, tips och stöttning genom den samhörighet som skapas. Iterio är ju en väldigt familjär arbetsplats. Man kan allas namn och vilket teknikområde de arbetar med, oavsett vilket kontor man sitter på”.


Intern nätverksledare

Sanna är också delaktig som nätverksledare i det interna projektet kring projektledning. Till nätverket är alla som är intresserade av ämnet välkomna, oavsett grupptillhörighet. Tanken är att det ska vara en gränsöverskridande grupp. ”Vi hade en fysisk träff i början av april med en extern föreläsare på temat kommunikation och konflikthantering. Vi var 11 personer som också hann diskutera gruppens förväntningar på nätverket och göra en inventering av de närvarandes olika kompetenser i en slags kompetenskarta”. Föreläsaren, Bo Yxe, är en kontakt från Stadsgasprojektet som Sanna jobbade i tidigare.

På intranätet finns ett eget forum där material från träffar och möten samt kring certifieringar för projektledning kommer finnas. Planen är att hålla Skypemöten på olika teman framöver, vilket gör att alla kontor kan ta del av gruppens möten. Fyra Skypemöten är planerade under 2017.

Och en dag i mars kom en fråga från Iterio vd Jonas – Sanna, vi vill att du tar över som chef för gruppen projektstöd 1.Det fanns väl inget annat svar än ja på den frågan. Men jag bör väl fundera lite.”. I mitten av april tackade Sanna ja och tillträdde som chef 1 juni. Hon jobbar nu med att lära känna de 11 medarbetarna i gruppen och sätta sig in i alla nya arbetsuppgifter. ”Det ska bli kul att lära känna alla i gruppen mer och få komma företagets verksamhet närmare. Genom att jag också sitter ute i projekt hos kund som alla i gruppen gör, så har jag stor förståelse för deras vardag”.

Men fritiden då? 

Jag letar efter en ny kör. Jag sjöng tidigare i KI:s studentkör när jag pluggade då en av mina faddrar på KTH sjöng i den kören. Vore kul att sjunga i kör igen, men det gäller ju att hitta en kör som träffas geografiskt och tidsmässigt rätt”.

Så Sannas sökande pågår.

FAKTARUTAN

  • Pluggade på KTH, men hängde mycket med studenterna på KI. ”Där råder en lite annan kultur och man fick chansen att träffa studenter från ett annat utbildningsområde”.
  • Medverkande två gånger i Nobel NightCap på Medicinska Föreningen. Det är en påkostad inofficiell efterfest till Nobelfesten i någon av fyra studentkårer i Stockholms regi. ”Nobelpristagarna och deras familjer brukar dyka upp”.
  • Dold talang: Älskar att sjunga. Letar efter ny kör att sjunga tillsammans med.

Iterio är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad och samhällsplanering. Tack vare lång erfarenhet och unika kunskaper kan företaget hjälpa dig med allt från projektledning, projekteringsledning, projektsamordning och datasamordning till IT-administration och ritnings- eller dokumenthantering.

När det gäller specialiserad teknikkompetens har Iterio några av landets främsta experter inom bland annat trafik, geoteknik och miljö.

Bifogade filer

Taggar

Relaterade nyheter

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Iterio AB, orgnr. 556832-9451 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser