Projektstöd | Digital projekthantering

Citybanan

Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel mellan Tomteboda och Stockholms södra med två nya stationer vid Odenplan och T-Centralen. När Citybanan öppnade 2017 fördubblades spårkapaciteten i Stockholm och alla tåg kan därmed gå tätare och punktligare.

Arbetare på väg ut ur en tunnel under konstruktion.

Foto: Trafikverket

Citybanan var ett av landets största infrastrukturprojekt med en kostnad på cirka 17 miljarder kronor. Som mest jobbade 2500 personer med projektet. Trafiken släpptes på den 10 juli 2017.

Projektstöd och Digital projekthantering

Iterio bidrog med projektadministration och datasamordning i Citybanan. Vi hjälpte projektledningen i Citybanan med att se till att projektets ramar och ”spelregler” upprättades och följdes. Cirka 200 000 dokument och ritningar ingick i projektet, något som gjorde datasamordning till en nyckelkompetens. Dokumenthanteringen behövde samordnas för att entreprenörer skulle få få korrekta handlingar som inte stod i konflikt med andra, följde en given layout och innehöll rätt metadata.

Utvalda projekt

Projekt
31 mars, 2020

Kistagrenen

Region Stockholm bygger ut Tvärbanan Kistagrenen från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund.
Projekt
4 februari, 2020

Marieholmsförbindelsen

Två nya förbindelser över och under Göta älv ska byggas i Göteborg. Marieholmstunneln kommer gå under Göta älv och Marieholmsbron över.