Vattenbyggnad

Gudåa och Reinåa Kraftverk

Vi är med och bygger två kraftverk i Meråker i Norge. Bygget startade 2018 och kommer börja leverera ström ut på nätet under 2020.  

Gudåa har en installerad effekt på 4,9 MW och Reinåas effekt är 5,3 MW, fallhöjd är 250 respektive 355 meter. Årsproduktion för Gudåa är 11,2 GWh, vilket motsvarar strömförbrukning for för cirka 560 hushåll. Årsproduktion för Reinåa är 13,4 GWh. Båda kraftverken har peltonturbiner. 

I projektet bidrar Iterio, i samarbete med moderbolaget Multiconsult, med teknisk plan, detaljprojektering, byggledning och kontroll.

Vy över arbetet med Reinåa Kraftverk

Kontroll av rörläggningen i Reinåa.

Utvalda projekt

Projekt
31 mars, 2020

Kistagrenen

Region Stockholm bygger ut Tvärbanan Kistagrenen från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund.
Förnybar energi
5 mars, 2020

Nörlandselva Kraftverk

I Masfjorden i Norge byggs Nörlandselva Kraftverk. Det har en installerad effekt på cirka 4,9 MW och en årsproduktion på 12,56 GWh.