Vattenbyggnad

Nörlandselva Kraftverk

I Masfjorden i Norge byggs Nörlandselva Kraftverk. Det har en installerad effekt på cirka 4,9 MW och en årsproduktion på 12,56 GWh.

Kraftverket har en horisontal francisturbin och nyttjar en fallhöjd på 131 meter. I projektet bidrar Iterio, i samarbete med Multiconsult, med teknisk plan och detaljprojektering.

Bild på kraftverk och bergsdal i Masfjorden.

Bilden visar en visualisering av Kraftstationen nere vid fjorden.

Utvalda projekt

Projekt
31 mars, 2020

Kistagrenen

Region Stockholm bygger ut Tvärbanan Kistagrenen från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund.
Förnybar energi
5 mars, 2020

Gudåa och Reinåa Kraftverk

Vi är med och bygger två kraftverk i Meråker i Norge. Bygget startade 2019 och kommer börja leverera ström ut på nätet under 2020.