Trafik

Frihamnen, Kapellskär och Värtan

Frihamnen, Kapellskär och Värtan byggs ut och Iterio hjälper Stockholms hamnar med trafikplanering och ett nytt och modernt trafiklednings- och trailerhanteringssystem.

Illustration över hamnområdet.

Illustration: Dynagraph AB, Stockholms hamnar

Trafik och ITS

I och med de stora ombyggnationerna inom Stockholms Hamnar behövs ITS för att hantera trafiken. Vi använder oss av dynamisk vägledning, automatisk insläppskontroll, incheckningsstyrning, dynamisk användning av uppställningsytor, TOS trailerhantering och automatisk skadekontroll. ITS-lösningen kommer att användas inom alla tre hamnarna.

I Kapellskär och Frihamnen arbetar Iterio också med att ta fram en väl fungerande trafiklösning inklusive projekteringsunderlag. För Värtan ligger fokus på trafiklösning för ny infart och anslutning till Norra länken.

Läs mer om de olika projekten på stockholmshamnar.se

Utvalda projekt

Projekt
31 mars, 2020

Kistagrenen

Region Stockholm bygger ut Tvärbanan Kistagrenen från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund.
Projekt
4 februari, 2020

Marieholmsförbindelsen

Två nya förbindelser över och under Göta älv ska byggas i Göteborg. Marieholmstunneln kommer gå under Göta älv och Marieholmsbron över.