Projektstöd | Digital projekthantering | Geoteknik | Miljö | Trafik | ITS

Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm är en ny sträckning av E4:an väster om Stockholm. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel för att skona viktiga miljö- och kulturvärden. Byggtiden är cirka fjorton år med trafikstart 2030.

Den nya sträckningen av E4: an binder ihop norra och södra Stockholm, vilket leder till att människor och varor kan ta nya, smidigare resvägar. Vägen avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Vägen går från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser ovan jord. Den går under Mälaren, genom naturreservat och nära världsarv. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. 

illustration över Förbifarten Stockholms sträckning.

Illustration: Trafikverket, illustratör Tomas Öhrling.

Digital projekthantering och Projektstöd 

Iterio bemannar flera delar av E4 Förbifart Stockholm med datasamordnare och BIM-samordnare, både centralt i projektet och i installations- och entreprenadkontrakten. Vi ansvarar för strukturer och dokumenthantering, utveckling av digitala arbetssätt och BIM-implementeringar. Vi är med och diskuterar, värderar och fastställer krav och rutiner för projektets digitala genomförande.

Iterio tillhandahöll projektingenjör i delprojektet Akalla-Häggvik. Rollen innebar ansvar för delprojektets ekonomiuppföljning, fakturering och prognosarbete, samt det övergripande ansvaret för tidplan och riskarbete.

Geoteknik 

Iterio har bistått med ritningsframställning åt entreprenören. Vi har också utfört projektering och dimensionering av stödkonstruktioner för ramper till arbetstunnlar vid Sätra hamn och Skärholmen. Vi har även utfört projektering och dimensionering inom totalentreprenad åt entreprenören, samt uppföljning och tekniskt stöd under byggtiden.

Utvalda projekt

Projekt
31 mars, 2020

Kistagrenen

Region Stockholm bygger ut Tvärbanan Kistagrenen från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund.
ITS
4 februari, 2020

Marieholmsförbindelsen

Två nya förbindelser över och under Göta älv ska byggas i Göteborg. Marieholmstunneln kommer gå under Göta älv och Marieholmsbron över.