Vatten

Karlsviks strand

Karlsvik Strand syftar till att möjliggöra cirka 790 bostäder, en F-6 skola, en förskola, ett parkeringshus, ett allmänt torg och parker i området. Hökarängsbadet som rekreationsområde ska utvecklas och området ingår inom tunnelbanans influensområde.

Stockholm Stads skyfallskartering visar att området översvämmas vid 100-årsregn. Därför är det viktigt i höjdsättningen att undvika att skapa instängda områden eller placera bebyggelse som riskerar att skadas av översvämning. Genom området går en dagvattenledning från Centrala Farsta som mynnar ut till en skärmbassäng i Drevviken. En huvudvattenledning behöver också läggas om i nytt läge för att möjliggöra projektet. Inom området sker även en planerad flytt av en större fördelningsstation med många förgreningar som medför ett stort samordningsbehov.

Systemhandling, utredning och samordning

Iterio är ansvariga VA-konsulter för framtagning av systemhandling av Karlsviks strand. Beställare är Stockholm Vatten och Avfall. Projektet drivs parallellt av både Stockholm Stad och Trafikverket. Stockholm Stad utvecklar Karlsvik inom ramen för fokusområdet för Farsta och Trafikverket bygger om Ågesta Bro med nya vägramper.

I uppdraget ingick:

  • Utredning av tre alternativa sträckningar för provisorisk omläggning av huvudvattenledning
  • Ett nära samarbete med expertisen inom huvudvattenledningar på SVOA, då provisorisk omläggning planerats delvis ovan mark
  • Utredning av två alternativa sträckningar av ny dagvattenledning D1200
  • Kostnadskalkyl
  • Utformning av systemlösning med hänsyn till skyfallshantering och produktionsplanering
  • Kapacitetsutredning av D1200 och fördröjningsåtgärder
  • Samordning med flera teknikområden med både regional och lokal el, fjärrvärme, opto, landskap och gata
  • I samordning med geoteknik utreda de bäst möjliga förutsättningarna för placering och nödvändiga grundförläggning av VA-ledningar

Läs mer om Karlsviks strand

Utvalda projekt

Projekt
31 mars, 2020

Kistagrenen

Region Stockholm bygger ut Tvärbanan Kistagrenen från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund.
Förnybar energi
5 mars, 2020

Nörlandselva Kraftverk

I Masfjorden i Norge byggs Nörlandselva Kraftverk. Det har en installerad effekt på cirka 4,9 MW och en årsproduktion på 12,56 GWh.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Iterio AB, orgnr. 556832-9451 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser