Projektstöd | Geoteknik | Miljö | Trafik

Kistagrenen

Region Stockholm bygger ut Tvärbanan Kistagrenen från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund. Syftet är att knyta ihop arbetsplatser i norr med bostadsområden i söder. Kistagrenen ger möjlighet till smarta byten mellan tunnelbana, buss och pendeltåg.

Resenärer i Stockholm ges en möjlighet till spårbunden kollektivtrafik till och från Bromma flygplats och Kistamässan. Den planerade sträckningen av Tvärbanan går delvis genom tidigare och befintliga industriområden där markföroreningar förekommer. Trafikstart för hela sträckan beräknas till 2023.

Visionsbild av Helenelund när projektet är klart.

Projektstöd

Iterio har med en projektingenjör haft rollen som projektstöd till SL/Trafikförvaltningen. Vi har framförallt varit ett stöd under projekteringen och arbetat med organisationsplanering, tidsplanering, ekonomiadministration, avtalsfrågor, riskhantering och arbetsmiljöfrågor inom projektet. Planering har utförts med visuell planering.

Geoteknik

I projektet är Iterio ansvariga för den geotekniska undersökningar och projekteringen av systemhandling för hela sträckan. Vi utför även geoteknisk projekteringen för förfrågningsunderlag, bygghandling för delar av sträckan och förberedande arbeten. Vi bistår även med geotekniskt stöd under byggtiden.

Miljö

Iterio är på uppdrag av SL/Trafikförvaltningen projekteringsansvariga för teknikområdet markmiljö. Vi säkerställer att föroreningssituationen inom den planerade sträckningen kartläggs och visar vilka följder dessa innebär för planerade anläggningsarbeten. Vi har varit en del av projektet i samtliga skeden, bland annat i framtagandet av förstudie, systemhandling samt bygghandlingar.

Läs mer om projektet på Region Stockholms webbplats.

Utvalda projekt

Projekt
4 februari, 2020

Marieholmsförbindelsen

Två nya förbindelser över och under Göta älv ska byggas i Göteborg. Marieholmstunneln kommer gå under Göta älv och Marieholmsbron över.
Trafik
3 februari, 2020

Hagastaden

Fram till år 2030 ska Norra Stationsområdet utvecklas till en helt ny stadsdel med en kombination av boende, parkområden, handel, världsledande forskning och högspecialiserad vård.