Projektstöd | Digital projekthantering | Trafik | ITS

Norra länken

Norra länken var ett av Sveriges största vägtunnelprojekt och invigdes 2014. En fem kilometer lång stadsmotorväg, varav fyra kilometer i tunnel, i Stockholm som sträcker sig från Karlberg till Värtan.

Bild från tunnel.

Bild: Holger Ellgaard

Med Norra länken förbättrades framkomligheten, miljön och trafiksäkerheten avsevärt. Personbilar och tung trafik som tidigare passerat norra Stockholm leds nu ner i tunnlar, istället för att köa på innerstadsgator. Det betyder kortare restider, bättre flyt och säkrare biltrafik genom norra Stockholm, Solna och Lidingö. Under bygget har 1 200 000 kubikmeter berg och 400 000 kubikmeter schaktas bort. Som mest sysselsatte projektet 1200 personer.

Projektstöd och digital projekthantering

Iterio bidrog med projektledare i projektet för delprojekt Frescati/Värtan som bestod av tre entreprenader. Med datasamordnare som arbetade för Trafikverket hade Iterio också ansvaret för alla tusentals dokument och ritningar i projektet.

Trafik och ITS

Vi deltog också i projektet som delprojektledare trafik åt Stockholm Stad. Uppdraget innebar att samordna och bevaka stadens trafikfrågor gentemot Trafikverket och att tillsammans med Trafikverket hitta bra trafiklösningar under byggtiden. 

Utvalda projekt

Projekt
31 mars, 2020

Kistagrenen

Region Stockholm bygger ut Tvärbanan Kistagrenen från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund.
Projekt
4 februari, 2020

Marieholmsförbindelsen

Två nya förbindelser över och under Göta älv ska byggas i Göteborg. Marieholmstunneln kommer gå under Göta älv och Marieholmsbron över.