Projektstöd | Trafik

Hagastaden

Fram till år 2030 ska Norra Stationsområdet utvecklas till en helt ny stadsdel med en kombination av boende, parkområden, handel, världsledande forskning och högspecialiserad vård. 

Hagastaden är en helt ny stadsdel som nu byggs och kommer länka samman Stockholms stad med Solna, området med Karolinska institutet och Nya karolinska sjukhuset. Inom stadsdelen kommer det byggas 6 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser. För att möjliggöra projektet har delar av europaväg E4/E20 och järnvägen Värtabanan däckats över och ligger idag i tunnlar. Ovanpå tunnlarna anläggs och byggs delar av den nya stadsdelen.

Läs mer om projektet på Stockholms stads webb.

Vy över den färdiga Hagastaden.

Projektstöd

Iterio Projektstöd bidrar nu med en projektingenjör i projektet. I arbetet ingår ansvar för prognos och ekonomiarbete, uppföljning av entreprenader samt stöd till projektledningen. Iterio Projektstöd har tidigare i projektet bidragit med en projektingenjörer för avtalsfrågor. I det arbetet ingick att administrera och ta fram genomförandeavtal med berörda ledningsägare, ansvara för avtalslogg för projektets samtliga avtal och vara ett stöd till projektledningen.

Trafik

Iterio Trafik har ansvaret för trafikplanering (TA Trafik) åt Stockholm Stad. Detta innebär att vi är projektorganisationens tekniska stöd i alla faser av genomförandet samt medverkar i och kvalitetssäkrar trafikplaneringsarbetet – både som delaktig i framtagande av system-/bygghandlingar och som granskare. Iterio företräder också projektet gentemot övriga förvaltningar, bolag och myndigheter i alla projektfaser samt utför trafikutredningar och analyser. Dessutom är vi samordnare för Trafikkontorets kompetenser i projekt Hagastaden (trafiksignal, konstruktion, elprojektering, landskap, belysning, tillgänglighet, tillstånd).

Utvalda projekt

Projekt
31 mars, 2020

Kistagrenen

Region Stockholm bygger ut Tvärbanan Kistagrenen från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund.
ITS
4 februari, 2020

Marieholmsförbindelsen

Två nya förbindelser över och under Göta älv ska byggas i Göteborg. Marieholmstunneln kommer gå under Göta älv och Marieholmsbron över.