Projektstöd | Digital projekthantering

Västlänken

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.

Syftet är att underlätta resandet både i Göteborg och i Västsverige. Västlänken ger ökad kapacitet för pendeltågstrafiken och ökad tillgänglighet till staden. Västlänken började byggas 2018 och beräknas vara klar för trafik år 2026.

Illustration över möjlig utformning av Haga plattform.

Projektstöd och Digital projekthantering

Iterio har flera uppdrag inom Västlänken. Våra medarbetare inom Projektstöd arbetar med stabsarbete, projekteringssamordning och kalkylsamordning. Inom Digital projekthantering arbetar vi med BIM-samordning och datasamordning, bland annat med ansvar för digital kvalitet, stöd för dokumenthantering och införande av IT-verktyg. Vi bidrar också med upprättande av tekniska beskrivningar, handledningar och utbildningsmaterial såväl som med utredningar och inventering av mätningar rörande omgivningspåverkan.

Läs mer om Västlänken på trafikverket.se

Utvalda projekt

Projekt
31 mars, 2020

Kistagrenen

Region Stockholm bygger ut Tvärbanan Kistagrenen från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund.
Projekt
4 februari, 2020

Marieholmsförbindelsen

Två nya förbindelser över och under Göta älv ska byggas i Göteborg. Marieholmstunneln kommer gå under Göta älv och Marieholmsbron över.