Digital projekthantering

Ordning och reda för ett framgångsrikt projekt

Connecta med oss

Ordning och reda på all projektinformation kanske är den enskilt viktigaste faktorn för ett lyckat projekt. Vi är specialiserade inom kravställning och verifiering av digital projektinformation. Vi säkerställer att informationen finns på rätt plats, i rätt form och hela tiden utifrån projektets behov.

På Iterio har vi marknadsledande kompetens och erfarenhet av infrastrukturprojekt samt att verka som beställarstöd i förvaltande organisationer. Vi medverkar i stora som små anläggningsprojekt med bland annat Trafikverket, SL, Stockholms stad och Göteborgs stad som kunder. Trafikverkets projekt Förbifart Stockholm och Västlänken är exempel där bidrar vi med resurser på både strategisk och operativ nivå. Detta ger oss en unik kunskap om hur vital del digital projekthantering är för ett framgångsrikt projekt.

Rätt krav

Ritningar och modeller utgör kontraktshandling i upphandlingar, vi ser till att rätt krav ställs, att leveranser av digitala handlingar uppfyller den kvalitet som efterfrågas.

Hos oss arbetar bland annat datasamordnare, BIM-samordnare, systemutvecklare och GIS-specialister. Vi har lång erfarenhet och har deltagit i många stora och komplexa projekt genom åren. Vi kan och brinner för tekniken men vi glömmer aldrig bort människorna som ska jobba med den.

Mikael Anneling, Iterio, arbetar som BIM-specialist i projektet E4 Förbifart Stockholm där man införskaffat ett ”BIM-bord” för att tillgängliggöra 3D-modeller i ett nytt format. Mikael ser en spännande framtid där utvecklingen av BIM bidrar till effektivare arbete.

Mikael Anneling ser en spännande framtid för BIM.

Utvalda projekt

7 januari, 2020

Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm är en ny sträckning av E4:an väster om Stockholm. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel för att skona viktiga miljö- och kulturvärden. Byggtiden är cirka fjorton år med trafikstart 2030.
7 januari, 2020

Västlänken

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.