Förnybar energi

Framtidens gröna energi

Connecta med oss

Vi är stolta över att arbeta med framtidens gröna energi – vattenkraft. Ett område med många utmaningar och möjligheter oavsett om det rör nyproduktion, uppgradering eller renovering.

Iterios vattenbyggnadsgrupp utgår ifrån Åre. Verksamheten grundar sig på ett samarbete med moderbolaget Multiconsult i Norge. Majoriteten av projekten är i dagsläget belägna runt om i Norge, men vi tar oss gärna an svenska projekt.

Vårt fokus ligger främst på småkraftverk, det vill säga kraftverk som inte har större installerad effekt än 5 MW. Vår kompetens är framförallt inom betong och projektering av kraftstationer, dammar, intag och betongfundament. Men vi jobbar också med byggledning av anläggningar, kontrollarbete av klassificerade komponenter och undersökningar.

Många infrastrukturprojekt är underbemannade – vi vill att kvalificerad spetskompetens ska användas på rätt sätt så därför erbjuder vi kompetent personal inom projektadministration, projektledning och ekonomi. Samtliga medarbetare har lång, gedigen erfarenhet från investeringsprojekt över hela Sverige.

Läs artikeln ”Infrastruktur och underbemanning”

Exempel på vad vi arbetar med

  • Kraftstationer
  • Utskov
  • Betongdammar
  • Fyllningsdammar
  • Fiskvandringsvägar och fisktrappor
  • Dammsäkerhet
  • Detaljprojektering, byggledning och kontroll
  • Analyser, utredningar, beräkningar och besiktningar

Utvalda projekt

5 mars, 2020

Nörlandselva Kraftverk

I Masfjorden i Norge byggs Nörlandselva Kraftverk. Det har en installerad effekt på cirka 4,9 MW och en årsproduktion på 12,56 GWh.
5 mars, 2020

Gudåa och Reinåa Kraftverk

Vi är med och bygger två kraftverk i Meråker i Norge. Bygget startade 2019 och kommer börja leverera ström ut på nätet under 2020.