Miljö

För minsta möjliga miljöpåverkan

Connecta med oss

Vår miljögrupp består av kompetenta, lösningsorienterade och snabbfotade konsulter som kan hjälpa ditt projekt med det mesta inom miljö och hållbarhet.

Vi kan hjälpa till med det mesta inom miljö och hållbarhet i exploaterings- och anläggningsprojekt. Vi har vi lång erfarenhet av olika sorters miljö- och hållbarhetsutredningar, miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), miljötekniska markundersökningar, miljöuppföljning i anläggningsskedet och av att vara miljöstöd i olika infrastruktur- och exploateringsprojekt.

Bred kompetens

På Iterio Miljö jobbar biologer, miljövetare, geografer, miljö- och samhällsplanerare samt ingenjörer med inriktning mot miljö, lantmäteri, mark, vatten och kemiteknik. Vi kan fungera som stöd i strategibeslut för miljöarbetet men vi hjälper även beställare med att hålla i kontakter med allmänhet och myndigheter samt att genomföra och medverka vid samrådsmöten, workshops, seminarier och föreläsningar.

Teknikdygnet intervjuar Iterios Gunilla Brogren om IGE-day (Introduce a Girl to Engineering Day) och hur Iterio arbetar för en jämställd arbetsplats.

Läs intervjun med Gunilla Brogren

Utvalda projekt

31 mars, 2020

Kistagrenen

Region Stockholm bygger ut Tvärbanan Kistagrenen från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund.
3 februari, 2020

Hagastaden

Fram till år 2030 ska Norra Stationsområdet utvecklas till en helt ny stadsdel med en kombination av boende, parkområden, handel, världsledande forskning och högspecialiserad vård.