Projektstöd

Vi hjälper ditt projekt att nå målen

Connecta med oss

Vi är ett stöd som följer med genom hela projektet och hjälper er nå uppsatta mål så effektivt som möjligt. Vi identifierar risker, undviker fallgropar och ser till att ingen möjlighet går förlorad.

Vi finns med i ditt projekt hela vägen, från planering till genomförande. Från översiktsplaner, detaljplaner och förstudier till projektering och produktion inom samhällsbyggnad. Vårt arbete handlar också om att se till att rätt person är på rätt plats. Många projekt är underbemannade, på Iterio ser vi till att kunskap förvaltas på rätt plats, på rätt sätt och vid rätt tidpunkt.

Kvinna mot bakgrund av träd

Vi har lång och gedigen erfarenhet av samhällsbyggnad över hela Sverige. Vi erbjuder kvalificerad spetskompetens inom bland annat projektledning och projektadministration. Vi arbetar också i många projekt där begreppet projektledning står för mer än en enstaka tjänst eller funktion. I dessa typer av projekt finns vi med som projektledande resurser i form av processledare, projektledare, projekteringsledare, projektingenjörer och byggledare.

Vi har en stor erfarenhet av att arbeta på beställarsidan och en bred förståelse och kompetens inom projektprocessens olika skeden. Vi värnar om samarbete genom hela uppdraget. Lyckas våra beställare – lyckas vi!

Iterio får mycket goda resultat i sina medarbetarundersökningar, något som kan förklaras av företagets ständiga strävan efter trivsel och god hälsa.

Läs artikeln: Medarbetarna i fokus och nollvision mot stress på nyteknik.se

Utvalda projekt

31 mars, 2020

Kistagrenen

Region Stockholm bygger ut Tvärbanan Kistagrenen från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund.
4 februari, 2020

Marieholmsförbindelsen

Två nya förbindelser över och under Göta älv ska byggas i Göteborg. Marieholmstunneln kommer gå under Göta älv och Marieholmsbron över.