Trafik

Vi hjälper människor
att ta sig fram

Connecta med oss

På Trafik jobbar vi med att hjälpa våra kunder att underhålla och förbättra trafiksystemen i våra storstäder, att skapa förutsättningar för en säker, miljövänlig och framkomlig trafikmiljö för människor, cyklar, motorfordon och kollektivtrafik.

Vi projektleder, samordnar, utreder samt projekterar det mesta inom trafikområdet i såväl planerings- som byggprocessen. Vi har lång erfarenhet av olika sorters trafikutredningar, trafikprojektering, komplexa trafiklösningar och stadsutveckling samt fungerar som allmänt trafikstöd i olika infrastruktur- och exploateringsprojekt. På Iterio Trafik arbetar trafikplanerare, trafikutformare, gatuprojektörer och projektledare.

Iterio har för femte året i rad placerat sig på topplistan över Sveriges bästa arbetsplatser av Great Place to Work. Iterio placerade sig i årets ranking på femte plats i kategorin medelstora organisationer i Sverige och på plats 12 bland Europas bästa arbetsplatser.

Iterio vald som en av Sveriges och Europas bästa arbetsplatser.

Exempel på uppdrag

  • Gångutredningar
  • Cykelstrategi
  • Projektledning infrastruktur
  • Vägvisning
  • Trafiksäkerhet
  • Program- och detaljplaneunderlag
  • Trafikutredningar
  • Parkering- och mobilitetsutredningar
  • Trafikprojektering
  • TA-planer

Utvalda projekt

3 februari, 2020

Hagastaden

Fram till år 2030 ska Norra Stationsområdet utvecklas till en helt ny stadsdel med en kombination av boende, parkområden, handel, världsledande forskning och högspecialiserad vård. 
14 januari, 2020

Frihamnen, Kapellskär och Värtan

Frihamnen, Kapellskär och Värtan byggs ut och Iterio hjälper Stockholms hamnar med trafikplanering och ett nytt och modernt trafiklednings- och trailerhanteringssystem.