Vatten

Heltäckande kompetens inom vatten

Connecta med oss

Med en marknadsledande och heltäckande kompetens inom vatten tar vi oss an allt från små lokala VA-system till de allra största exploateringsprojekten. Oavsett storleken på projektet tar vi ansvar från start till mål.

Vårt övergripande mål är att bygga långsiktiga relationer med våra kunder genom att ständigt förbättra våra arbetsmetoder. Genom att arbeta nära, långsiktigt och tidigt i processen, lär vi bättre känna våra kunders behov och kan ge förslag till bra och anpassade lösningar.

För att möta dagens krav använder vi avancerad 3D-teknik för kollisionskontroller och samordning. Genom så kallade ICE-möten, där projektörer arbetar tillsammans i samma rum, kan vi snabbt identifiera och lösa eventuella konflikter. Det sparar både tid och resurser för våra kunder.

Vår expertis

Ledningssamordning

Ledningssamordning handlar om att planera, samordna och förstå ledningsslagens behov och möjligheter att anpassa sig till stadsutformningen. Effektiv ledningssamordning ska avlasta projektledningen och styra ledningsägarnas projektörer så de går i takt med projektet. Våra ledningssamordnare säkerställer att byggnationen går smidigt och att drift och underhåll fungerar optimalt. Vi är gärna med i tidiga skeden för att utreda om planförslag är genomförbara med hänsyn till befintliga och nya ledningar.

Projektledning

Vi erbjuder kompetent projektledning för VA-projekt i alla storlekar och svårighetsgrader. Våra erfarna projektledare tar hand om allt från förstudie till slutbesiktning och ser till att ditt projekt genomförs på ett korrekt och smidigt sätt. Vi strävar alltid efter att leverera resultat som överträffar våra kunders förväntningar.

Projektering

Vi har lång erfarenhet av att ta fram kostnadseffektiva VA-system som är enkla i drift och underhåll. Vi arbetar med allt från enskilda fastigheter till exploatering av nya stadsdelar samt små och stora infrastrukturprojekt inom mark och anläggning. Vi kan erbjuda lösningar inom ledningsteknik, från övergripande utredningar i tidiga skeden till detaljerade tekniska lösningar. Vi stöttar våra kunder genom hela processen, oavsett om vi utformar en ny anläggning, renoverar en befintlig anläggning eller utökar ett ledningsnät.

Utredning

Vi är specialister på att lösa komplexa vattenfrågor inom samhällsbyggnad. Vi hjälper våra kunder att planera för en hållbar framtid genom att göra strategiska utredningar för framtida bebyggelse och VA-system. Våra tjänster omfattar dagvatten- och skyfallsutredning, VA-utredningar och beställarstöd.

Vi tycker det är viktigt att presentera våra utredningar på ett pedagogiskt och tydligt sätt, så att myndigheter och andra beslutsfattare enkelt kan tillgodogöra sig dem. Vi sätter stort värde i att föreslå byggbara och hållbara lösningar.

Utvalda projekt

3 februari, 2020

Hagastaden

Fram till år 2030 ska Norra Stationsområdet utvecklas till en helt ny stadsdel med en kombination av boende, parkområden, handel, världsledande forskning och högspecialiserad vård.